Yhdistys

SOTERIA RY

Historia

Yhdistyksen syntymisen taustalla on ollut usean vuoden visiointi kristillisellä pohjalla toimivasta terapiakeskuksesta. Mielenterveyspalveluja käyttävät asiakkaat ovat toivoneet palveluja uskonkysymyksiä ymmärtäviltä työntekijöiltä. Toisaalta terapia-alan ammattilaiset ovat kaivanneet mahdollisuutta toimia kokonaisvaltaisesti huomioiden ihmisten kohtaamisessa myös hengellisen todellisuuden. Soteria ry perustettiin vuonna 2000 yksityisten henkilöiden ja järjestöjen toimesta. toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisen psykososiaalista ja hengellistä hyvinvointia. Toiminta-ajatus pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Tarkoitustaan Soteria toteuttaa järjestämällä mm. sielunhoito- ja terapiatoimintaa, koulutusta ja työnohjausta, tiedotusta ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys on yhteistyössä muiden järjestöjen, seurakuntien sekä kuntien kanssa. Terapeutit toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina. Soteria on Suomen ACC:n jäsen.

Säännöt jäsenyys

Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan tästä.

Jäsenyys Jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö tai yhteisö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyyttä haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan yhdistyksen toimistoon kirjeitse (ks. yhteystiedot) tai sähköpostilla toimisto(at)soteria.fi

Yhteystiedot Soteriassa ei ole palkattua toimistotyöntekijää. Ole yhteyksissä suoraan terapeutteihin, jos etsit terapeuttia.

Soterian toimisto: toimisto(at)soteria.fi

Puheenjohtaja: Sirkka Niemelä puh. 040 036 2122  satusirkka(at)netti.fi Sihteeri: Kylli Niemelä soteria.niemela(at)gmail.com